કેરડા અતુલ્ય ઔષધિ ખંજવાળ અને વાયુના રોગમાં છે લાભદાયી

આજે આપણે એક એવી ઔષધી વિશે વાત કરવાની છે, જે ખૂબ જ લાભદાયી તો છે પણ વધુ સ્વાદીષ્ટ પણ છે અને હાલમાં તો આ સીઝનલ છે એટલે ખૂબ જ સરળતાથી મળી જશે. આ ઔષધિનું સ્વાદિષ્ટ અથાણું બને છે અને સાથોસાથ આરોગ્યવર્ધક પણ છે જે અનેક રોગોમાં ખૂબ જ લાભદાયી છે ત્યારે ચાલો જાણીએ કે, ક્યાં ક્યાં રોગમાં તે રામબાણ ઉપાય છે.

આ ઔષધિ ને કેરડા કહેવાય છે તેમજ મરુભૂમિનું વૃક્ષ ગણાય છે અને તે કાંટાવાળું ઝાડ છે. એને પાંદડાં હોતાં નથી. એનાં ફૂલ રાતાં હોય છે અને ચણી બોર જેવડાં ફળ આવે છે. ફળ પાકે ત્યારે લાલ થાય છે. લીલા રંગના કાચાં ફળોનું અથાણું અને શાક થાય છે. એનાં ફળને પણ કેરડાં કહે છે.

આયોગ્યવર્ધક હોવાથી એ કડવા, તીખા, તુરા, ગરમ, મળ રોકનારા, રુચિકારક, આફરો કરનાર, સ્વાદિષ્ટ પણ કડ઼ચા, કફ, વાયુ, આમ-ચિકાશ, સોજો, મળ-વાછુટની દુર્ગધ મટાડનાર છે. હૃદય માટે સારાં, પ્રમેહ, હરસ-મસામાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કેરડાને સૂકવીને બનાવેલું એક ચમચી ચૂર્ણ દહીંમાં મેળવી ખાવાથી હરસ મટે છે. એકલું ચણ ફાકવાથી સોજા અને ખંજવાળ મટે છે.જઠરાગિન વધારનાર અને ગરમ હોવાથી વાતનાશક છે. કેરડાનું અથાણું બનાવી ઉપયોગ કરવો.

આ આર્ટિકલમાં બતાવવામાં આવેલ કોઇપણ પ્રકારની સલાહ, સુચન તથા કોઇ પણ નુસ્ખા, પુસ્તકો તથા ઈન્ટરનેટ પરથી ધ્યાનમાં રાખીને દર્શાવવામાં આવેલ છે, તેમ છતા કોઇપણ પ્રયોગ કરતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી જ જોઈએ. અહીંયા દર્શાવેલા નુસખા દરેક વ્યક્તિની તાસીર પ્રમાણે કામ કરે છે. આડઅસર તથા કોઇપણ પ્રકારના નુકશાન માટે Gujarati Akhbar જવાબદાર રહેશે નહી

તમે અહીંથી શેર કરી શકો છો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *