ગુજરાતી ઓ નો બ્રિટને મા પણ દબદબો ખરોદી લીધી આ મોટી કંપની

ધંધાની બાબત મા આપણા ગુજરાતી ઓ પાછા પડતા નથી વિશ્વ મા પણ ધીરુભાઈ અંબાણી અને મૂકેશભાઈ અંબાણી જે ગુજરાતી છે તેણે ડંકો વગાડ્યો છે.

ગુજરાતી મુળ ના બ્રીટીશ બિઝનેસમેન ભાઈ ચ એ એક મોટી ડીલ કરી એક મોટી કંપની ખરીદી લીધી છે આ કંપની નુ નામ લીઓન છે જે અને તાજેતર મા જ મુળ વતન ગુજરત ધરાવતા મૉસીન અને ઝુબેર ઈસા એ આ ફાસ્ટફુડ ચેઈન ધરાવતી કંપની ખરોદી લીધી છે. જે 10 કરોડ પાંઉનડ મા ખરીદી છે એટલે તેની કીંમત 1044 કરોડ રુપીયા ચુકવ્યા હતા.

આ ગુજરાતી પરિવાર 70 ની સાલ મા બ્રીટન શીફ્ટ થયો હતો. લીઓન કંપની ફાસ્ટ ફૂડ કંપની છે અને ઘણા બધા આઉટલેટ પણ છે.આ કંપની નુ મુળ માલીક જ્હોન,હેનરી, એલેગરા હતા.

તમે અહીંથી શેર કરી શકો છો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *