મૃત્યુ પછી શા માટે ગુરુડ પુરાણ નો પાઠ કરાવો ખુબ જરૂરી હોય છે તેની પાછળ આ છે હકીકત

હિન્દુ ધર્મમાં ઘણા પુરાણો અને ગ્રંથો છે. આ ગ્રંથોમાં ઘણી વસ્તુઓ વાંચવામાં આવે છે, જે માનવ કલ્યાણ માટે ખૂબ સારી માનવામાં આવે છે. આમાંનું એક ગરુડ પુરાણ છે, જેમાં માનવ જન્મ સાથે જ મૃત્યુથી સંબંધિત વસ્તુઓ પણ જાણીતી છે.

ગરુડ પુરાણમાં ભગવાન વિષ્ણુના પાત્રનું વર્ણન છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે અગાઉ તેમાં 19000 શ્લોકો હતા, પરંતુ આજે તેમાં ફક્ત 7000 શ્લોકો છે. તેમાં ભગવાન વિષ્ણુના 24 અવતારો તેમજ શ્રાદ્ધનું સંપૂર્ણ વર્ણન છે.

ઘણીવાર સાંભળવામાં આવે છે કે ઘરના કોઈપણના મૃત્યુ પછી ગરુડ પુરાણનો પાઠ રાખવામાં આવે છે. પરંતુ શા માટે અને કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે કદાચ બહુ ઓછા લોકોને જાણ હશે.

ગરુડ પુરાણ અનુસાર, મૃત્યુ સમયે, યમલોકથી બે યમદૂત આવે છે, જે પ્રાણીની આત્માને તેના શરીરમાંથી લઈ જાય છે અને તેને લૂપમાં બાંધે છે. ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે યમદૂત આંખોથી આંધળા છે અને કાનમાં બહેરા છે જેથી તેઓ આત્માને રડતો અને ચીસો સાંભળી શકતા નથી.

યમલોક પહોંચ્યા પછી, આત્મા આકાશ રૂટથી તેના ઘરે પાછા યમલોકની આજ થી બધી યાતનાઓ પછી મુક્ત થાય છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે આત્મા તેના શરીરમાં પાછો પ્રવેશ કરવા માંગે છે પરંતુ તે યમદૂતની લૂપથી મુક્ત થઈ શકતી નથી. પિંડદાન સુધી, તે જીવતો આત્મા ભૂખ્યો અને તરસ્યો ચાલે છે, યમલોક. જ્યાં સુધી તે આત્માના વંશજો તે આત્માના શરીરનું દાન ન કરે ત્યાં સુધી આત્મા દુ: ખી રીતે ભટકતો રહે છે.

ઘણાં ત્રાસ સહન કર્યા પછી, તે જુદી જુદી વાગોળમાં જન્મે છે. તેથી, મૃત્યુ પછી, ગરુડ પુરાણનો પાઠ 10 દિવસ રાખવામાં આવે છે અને આત્મા દસમા દિવસે ચડાવવામાં આવે છે.

તમે અહીંથી શેર કરી શકો છો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *