ગીતાબેનની તો મધ્યપ્રદેશમાં પણ બોલબાલા! ભજન સંધ્યામાં જુઓ કેવી રમઝટ બોલાવી દીધી, જુઓ આ ખાસ તસવીરો…

ગુજરાતના લોકપ્રિય ગીતાબેન રબારીની લોક ચાહના માત્ર ગુજરાત પૂરતી જ મર્યાદા નથી એ વાત આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છે. દેશ

Read more