1970માં બસ માત્ર 3 રૂપિયામાં ફિલ્મ જોઈ શકતા! ચા, નાસ્તા, સિંગ અને કોલ્ડ ડ્રિક્સનોતો સાવ આટલા ભાવે મળતા, જુઓ તસ્વીર…

હાલમાં બહુ જ જૂના જમાના ના બિલો વાઇરલ થઈ રહ્યા છે માં એક સમય એવો હતો કે જ્યારે લોકોની પાસે

Read more