અમદાવાદઃજેમ તેમ બધાં ની સામે atm મશીને પૈસા કાઢતા પેહલા ચેતી જજો! ઇસ્મે વૃદ્ધનું તમામ બેલેન્સ ખાલી કરી નાખ્યું… જાણો પુરી વાત

આપણે જાણીએ છે કે છેતરપિંડીના અનેક બનાવો બને છે. ત્યારે ખાસ કરીને હાલમાં જ એક એવો કિસ્સો બન્યો છે જે

Read more