સુરતની મહિલા પ્રોફેસરને અજાણ્યા વ્યક્તિનો ફોન ઉપડાવો પડ્યો ભારે! પૈસાની તો ઠગાઈ થઇ જ પણ સાથો સાથ જીવ પણ…

આજકાલ સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગથી સાયબર ગુનાઓ વધી ગયા છે,આવા જ એક કિસ્સામાં એક મહિલા પ્રોફેસરે પોતાનો જીવ લઈ લીધો.આવો અમે

Read more