સ્માર્ટ સિટીને ટક્કર આપે એવું છે આ ગુજરાતનું ડીજીટલ ગામ! સુવિધાઓ જોઈને અહીં જ રહેવાનું મન થશે…જાણો ક્યાં આવેલું છે આ ગામ!

ગુજરાતમાં અનેક ગામોમાં આવેલ છે, ત્યારે આજે અમે આપને એક એવા ગામ વિશે જણાવીશું કે જાણીને ચોંકી જશો. ખરેખર આ

Read more