લો બોલો 52 વર્ષ પહેલાં લોકો રેસ્ટોરન્ટમાં મસાલા ઢોસાનો સ્વાદ બસ માત્ર આટલા રૂપિયામાં માણતા! બિલની કિંમત સાવ નજીવી…

હાલમાં બહુ જ જૂના જમાના ના બિલો વાઇરલ થઈ રહ્યા છે જેમાં લોકો તે સમય ના ભાવ અને તેનો જથ્થો

Read more