80 વર્ષ પહેલાનું પાંચમા ધોરણનું પ્રશ્ન પેપર આવ્યું સામે! પ્રશ્નોનો જવાબ દેવા UPSCની તૈયારી કરનારાનો મગજ ગોટાળે ચડી જાય. વાંચો પેપર

સોશિયલ મીડિયામાં જુના જમાનાની યાદો વાયરલ થઈ રહી છે ત્યારે બિલ બાદ હવે પેપર સામે આવ્યું છે. આપણે સૌ કોઈ

Read more

ક્લાસ ટીચરે વિધાર્થી ના પરીણામ મા એવુ લખી નાખ્યુ કે જોઈ ભલભલા ગોથા ખાઈ ગયા…જુઓ શુ છે

સોશિયલ મીડિયામાં અનેક પ્રકારના વિડીયો અને ફોટોઝ વાયરલ થતા હોય છે. હાલમાં જ વર્ષ 2019નું એક વિદ્યાર્થીનું રિપોર્ટ કાર્ડ સોશિયલ

Read more