જો તમારી પાસે પણ જુની નોટો હોય તો ભારત સરકાર નો આ નિયમ જાણો

દરેક દેશ સમય જતાં તેની ચલણમાં ફેરફાર કરે છે. ભારત પણ આથી અસ્પૃશ્ય નથી. આપણે બધાએ નવી નોટોનો અમલ આપણી નજર સમક્ષ જોયેલું છે. સમય જતાં ભારતમાં છાપવામાં આવેલી નોટો બદલાઈ ગઈ છે. ઘણી વખત જૂની નોટો સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જાય છે, અને કેટલીકવાર ધીરે ધીરે તેમની પ્રથા અટકી જાય છે. લોકોને આ નોટો વિશે સ્પષ્ટ માહિતી મળી નથી.

જેમાં 1, 2 અને પાંચની નોટો શામેલ છે. હા, આજના સમયમાં આ નોટો છપાતી નથી, કારણ કે આરબીઆઈને લાગે છે કે હવે તેઓની જરૂર નથી. પરંતુ આ સાથે, આપણે તમને જણાવી દઈએ કે આ નોંધ હજી પણ ઘણા લોકોની પાસે છે. આવી સ્થિતિમાં તેમને ખબર નથી કે આ નોટોનું શું કરવું? આજે અમે તમારા જ સવાલનો જવાબ લઈને આવ્યા છીએ. દરેક દેશ સમય જતાં તેની ચલણમાં ફેરફાર કરે છે. ભારત પણ આથી અસ્પૃશ્ય નથી.

આપણે બધાએ નવી નોટોનો અમલ થતાં જોયા. સમય જતાં ભારતમાં છાપવામાં આવેલી નોટો બદલાઈ ગઈ છે. ઘણી વખત જૂની નોટો સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જાય છે, અને કેટલીકવાર ધીરે ધીરે તેમની પ્રથા અટકી જાય છે. લોકોને આ નોટો વિશે સ્પષ્ટ માહિતી મળી નથી. જેમાં 1, 2 અને પાંચની નોટો શામેલ છે. હા, આજના સમયમાં આ નોટો છપાતી નથી, કારણ કે આરબીઆઈને લાગે છે કે હવે તેઓની જરૂર નથી. પરંતુ આ સાથે, આપણે તમને જણાવી દઈએ કે આ નોંધ હજી પણ ઘણા લોકોની પાસે છે.

જો કે, હજી પણ ઘણા લોકોની પાસે 1, 2 અને 5 ની નોટો છે. જ્યારે આ નોટોને દુકાનમાં ચલાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, ત્યારે દુકાનદાર લોકોને કહે છે કે આ નોટો હવે ચાલતી નથી. પણ હું તમને જણાવી દઇશ કે આવું નથી. આ નોંધો હજી પણ ચલણમાં છે અને તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આ સંપૂર્ણ માન્ય છે. જો કોઈ તેમને લેવાનો ઇનકાર કરી રહ્યો છે, તો તમે તેના વિશે ફરિયાદ કરી શકો છો.
તે 1954 માં ફરીથી છાપવામાં આવી હતી. પરંતુ 1978 માં તે ફરીથી બંધ થઈ ગઈ.

આ ઉપરાંત 1 હજારની નોટો પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. આ તમામ નોટો આરબીઆઈ દ્વારા છાપવામાં આવી છે. અહીં એક વાત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે કે આરબીઆઈ તમામ નોટોમાં માત્ર એક રૂપિયાની નોટો છાપતી નથી. ભારત સરકારને તેનો છાપવાનો અધિકાર છે. આ સિવાય અન્ય તમામ નોટો બેંક ઓફ ઇન્ડિયા વતી છાપવામાં આવે છે.

 

તમે અહીંથી શેર કરી શકો છો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *