પિયરમાંથી આ પાંચ વસ્તુઓ લઈને સાસરે સ્ત્રીઓ ન જવું જોઈએ ! પતિ નાં જીવનમાં આવે છે આફતો.

લગ્ન બાદ દીકરી પોતાના પિયર સાથે અનેક સંબંધોમાં બાંધ છોડ રાખવું પડે છે, કારણ કે પિયરમાંથી સ્ત્રીઓ આ પાંચ વસ્તુઓ ક્યારેય પોતાના સાસરિયામાં ન લઈ જવીએ જોઇર અને જો ભૂલથી પણ આ વસ્તુઓ લઈ જવામાં આવે તો ઘર સંસારમાં તફલિકો આવી શકે છે તેમજ પતિના જીવન ઉપર ભાર આવે છે અને પતિ ઉપર અનેક આફતો આવે છે. જીવનમાં આ બાબતો નું ધ્યાન રાખજો તો તમારું લગ્ન જીવન ખૂબ જ સુખમય અને ખુશમય રીતે પસાર થશે.

સાસરિયા જતી દીકરી પોતાની કોઈપણ ખરાબ સંગત સાથે ન લઈ જવી જોઈએ તેમજ ખાસ તો એ ધ્યાન રાખવું જે દીકરીની માતા એ પોતાની દીકરીને સારી શિખામણ આપવી અને લગ્ન બાદ દીકરીના ઘરણ દખલ ન કરવી તેંમજ તેના સાસરિયાવાળા વિરુદ્ધનું જ્ઞાન ન આપવું.સાસરિયાંમાં જતી વખતે દીકરીઓ કોઈપણ ભારે વસ્તુઓ પોતાના સાસરે ન લઈ જવી કારણ કે આવું કરવાથી સાસરિયામાં આફતો આવે છે તેમજ પતિ પર ખતરો રહે છે.

ત્રીજી મહત્વની વાત કે સ્ત્રીઓ લગ્ન કરતી વખતે પોતાના પિયરને ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિ સાથે ન લઈ જવી જોઈ આવું કરવાથી ઘરમાં સંકટ આવે છે. તેમજ ચોથી મહત્વની વાત એ કે સ્ત્રી પોતાના પિયરમાંથી ધન ન લઈ જવું જોઈએ કારણ કે આવું કરવાથી સાસરિયામાં ધન અછત થાય છે તેમજ લષ્મી જતા રહે છે. પાંચમી અને અંતિમ વાત એ કે દીકરીએ લગ્ન બાદ પોતાની કુટેવો ને સાથે લઈ જવી જોઈએ કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહ્યું છે કે ખરાબ સંગતનું પરિણામ ભયાનક હોય છે.

 

તમે અહીંથી શેર કરી શકો છો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *