માની અધૂરી ઇચ્છાને પૂર્ણ કરી દિકરાએ! હેલિકોપ્ટરમાં બેસાડીને શહેરની સફર કરાવી..લોકો કળિયુગનો શ્રવણ કહી રહ્યા છે.

આ જગતમાં સૌ મા ને પોતાના દિકરા પાસે આશા હોય છે કે તેમનું સંતાન તેમના સ્વપ્ન ને પૂર્ણ કરે. આજે

Read more