જ્યાં ત્યાં આધારકાર્ડ આપનારા લોકો ચેતી જજો ! અમરેલીના આ યુવક સાથે એવો ખેલ થઇ ગયો કે હવે 7 કરોડ…જાણો શું બની પૂરી ઘટના

  આપણે જાણીએ છે કે છેતરપિંડીના અનેક બનાવ બને છે. ત્યારે હામ જ અમેરલીના એક યુવક સાથે રૂ 7, 89,

Read more