દુનિયાનું એક એવું ગામ જ્યા ક્યારેય વરસાદ જ નથી પડતો! જાણો શા માટે મેઘરાજા આ ગામ નથી આવતા.

આ જગતમાં દરેક ઋતુ મહત્વની છે, અને દરેક ઋતુ આવશ્યક છે. પરતું કહેવાય છે ને કે આ જગતમાં ઈશ્વર સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે. આ દુનિયામાં અનેક એવી અજયાબીઓ આવેલી છે જે આપણે તેનું રહસ્ય ન જાણી શકીએ. હવે તમેં વિચાર કરો કે જો વરસાદ ન પડે તો? તમેં કહેશો કે આવું શક્ય નથી. પરતું એક એવા આ ગામની વાત કરવી છે, જ્યાં ક્યારેય વરસાદ જ નથી થતો.

ગામનું નામ અલ-હુતૈબ છે, જે યમનની રાજધાની સના ના પશ્ચિમમાં મનખના નિદેશાલયના હરાજ વિસ્તારમાં સ્થિત છે. અલ-હુતૈબ ગામ પૃથ્વીની સપાટીથી 3,200 મીટરની ઉંચાઈ પર સ્થિત છે. ગામની ચારે બાજુ વાતાવરણ ખરેખર એકદમ ગરમ છે. જોકે શિયાળા દરમિયાન સવારે વાતાવરણ ખૂબ જ ઠંડું હોય છે, પરંતુ જેવો સૂર્ય ઉગે છે ત્યારે લોકોને ગરમીનો સામનો કરવો પડે છે.

આ ગામની સૌથી વિશેષ વાત એ છે કે અહીં ક્યારેય વરસાદ પડતો નથી. તેનું કારણ એ છે કે આ ગામ વાદળોની ઉપર આવેલું છે. વાદળો આ ગામની નીચે બને છે અને વર્ષી જાય છે. અહીંનો નજારો એવો છે કે તમે ભાગ્યે જ ક્યાંક જોયો હશે. ખરેખર આ જ કારણ અહીંયા વરસાદ નથી પડતો. આમ પણ કહેવાય છે ને કે, જગતની કલાકારી અદભૂત છે. ગામની ઉપર વાદળો હોય છે પરંતુ અહીંયા તો વાદળોની ઉપર ગામ છે.

તમે અહીંથી શેર કરી શકો છો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *